Introductie nieuw rally concept!  |  Paintball rally

Introductie nieuw rally concept! | Paintball rally

 

 

Alle ballen verzamelen !

Het recept van een rally-evenement ziet er bij de meeste organisaties vrijwel hetzelfde uit. Men neme een topografische kaart, plaats daarop pijlen, punten of een lijn, lardeer daar enige uitzetterstrucen over heen (naar smaak van de rally toevoegen) en voeg daar een lijvige set van regels aan toe. Serveer dit tenslotte in hapklare delen uit aan een groep van gelijkgestemden met een oldtimer. Een beproefd recept dat iedereen al jaren kent en de meesten ook wel lusten. De menukaart kent daarmee alleen niet veel variatie. En af en toe iets anders is toch ook wel eens leuk! 

In de Paintballrally zitten elementen die we allemaal kennen. Het maakt ook gebruik van een topografische kaart, heeft navigatiepunten, kent route- en tijdcontroles en je hebt er tevens een auto bij nodig. Oh ja, een bestuurder en navigator horen er natuurlijk ook bij.

What’s new, hoor ik u denken. De hele rally eigenlijk. De winnaar is bijvoorbeeld degene met de meeste punten in tegenstelling tot de minste strafpunten. U wordt niet meer beoordeeld op het rijden van de juiste route maar op het behalen van een opdracht. En niet onbelangrijk: u kunt het niet meer alleen!! In de Paintballrally wordt gestreden tussen teams bestaande uit 2 equipes. U strijdt dus samen met een bevriende equipe tegen andere teams. En bovendien is het geoorloofd om onderling te overleggen om tot het beste teamresultaat te komen.

De opzet

Op een kaart staan een aantal navigatiepunten ingetekend. Deze punten liggen verspreid en ongeordend. De route tussen de punten is vrij en elk navigatiepunt is voorzien van een waarde en van een kleur. Zo is er bv. een blauw punt met de waarde 4 maar ook één met de waarde 20, een rood punt met de waarde 4 en 11, enz. Het voorbeeldkaartje verduidelijkt dit. Onder in het kaartje ziet u de totale waarden van alle rode punten, de blauwe enz. De opdracht bij dit kaartfragment kan bijvoorbeeld zijn: behaal minimaal 75% van de totale waarde en doe alle blauwe punten aan. U krijgt hiervoor 01:30 uur de tijd. U moet dus minimaal 94 punten halen en alle blauwe punten aandoen. Maar dat hoeft u niet alleen te doen: dit doet u met uw team. Samen overlegt u wie welke punten gaat ‘ophalen’ om zo tot het teamresultaat te komen. U start beiden bij de etappestart en moet beiden weer bij de etappefinish aankomen.  

Teamstrategie kan verschil maken

De organisatie zal voorafgaand aan de Paintballrally de punten en hun ligging vrijgeven. Hiermee kunt u alvast een idee krijgen van wat u te wachten staat, waar u gaat rijden en of u bijvoorbeeld rekening moet houden met bruggen, niet-toegankelijke natuurgebieden, nieuwe wegen etc. U ontvangt echter de bijbehorende opdrachten op de avond vooraf in het hotel. Dan kunt u als team aan de slag en samen de strategie voor de volgende dag bepalen. En een goede voorbereiding is natuurlijk het halve werk! Onderweg kan de afgesproken strategie worden verstoord. Omdat een punt niet gevonden wordt of er onverwacht oponthoud is. Snel overleggen met het andere teamlid kan er voor zorgen dat de opdracht toch wordt behaald.

Extra punten!

U behaalt uw score door de punten met een waarde te ‘verzamelen’ maar u kunt ook bonuspunten verdienen. Door bijvoorbeeld de opdracht te vervullen en dit ook binnen de gestelde tijd te doen. Of door het aandoen van het zgn. Challengepunt. Een punt op de kaart waar de waarde vooraf niet van bekend is… Dit ziet u bij aankomst. Dit kan bijvoorbeeld een teleurstellende 5 extra punten zijn, maar ook een behulpzame 40 extra punten! Neemt u de gok?

Er zijn ook punten te verliezen! Bijvoorbeeld door een snelheidsovertreding. En komt u te laat op een TC is dit per minuut ook 1 punt aftrek. Maar te laat komen kan ook een strategische keuze zijn: Stel u komt iets te laat (10 minuten) omdat u een punt met waarde 25 toch nog ophaalt. Dan kan de opbrengst van die extra 25 punt opwegen tegen de geringe aftrek van het late melden. De resultante zal positief zijn (+15 punten). Aan de etappefinish is de opgetelde waarde van de verzamelde punten uw teamscore, alle etappe-scores opgeteld uw totale teamresultaat. En het team met de meeste punten wint. Simpel toch?

Op 10 juli 2021 zal de eerste editie van de Paintballrally starten. Vanaf februari kunt u zich gaan inschrijven. Dus nog genoeg tijd om op zoek te gaan naar een andere equipe waarmee u als team de strijd aangaat. En wellicht wordt u de winnaar van de eerste Paintballrally!

Een voorbeeld

Strategie team A

In ons voorbeeld moeten we dus minimaal 75% van de totale waarde (=94 punten) behalen en alle blauwe punten aandoen. Alle blauwe ballen bij elkaar zijn 52 punten waard. Als team moet u dus nog 42 punten extra verzamelen. Dat kan natuurlijk op een aantal manieren. Eén van de strategieën hebben we uitgewerkt. 

Equipe 1 van het team (zwarte lijn) neemt vooral het zuidelijke deel van de kaart voor zijn rekening. Zij moeten in elk geval het belangrijke punt 20/Blauw binnenhalen. Equipe 2 (blauwe lijn) concentreert zich vooral het noordelijke deel van de route. Iedere equipe moet, naast de blauwe punten, dus minimaal nog een extra 21 punten verzamelen.

Equipe 1 doet dat met 7/Oranje + 10/Geel en 4/Rood (=21 punten). Equipe 2 doet dat met 4/Geel + 9/Geel en 11/Rood (=24 punten). Equipe 2 doet het Challengepunt boven Ede niet aan. Onderweg doen er zich nog mogelijkheden voor. Zo kan equipe 2 besluiten om toch 4/Rood onder Renswoude aan te doen als daar genoeg tijd voor lijkt. Dat geldt ook voor equipe 1 v.w.b. het punt 10/Oranje op het kruispunt bij Henschoten. Maar omdat deze op een provinciale weg ligt, is de eerste gelegenheid om te keren pas bij Austerlitz. Dat kost tijd natuurlijk.

Punt 11/Geel bij Wijk bij Duurstede is in elk geval te ver uit de richting en wordt niet door equipe 1 aangedaan. En punt 3/Oranje wordt ook niet gebruikt. Toch kan deze nodig zijn! In het geval equipe 2 niet in staat is om punt 11/Rood aan te doen, kan het verlies worden opgelost door punt 3/Oranje te halen en equipe 1 toch langs 10/oranje te sturen. Wanneer dit team aan de etappefinish is, dan heeft het 97 punten gescoord. Opdracht voldaan dus!

Scoreberekening

Ons team A heeft in deze etappe 6 dus 97 punten gehaald en de opdracht binnen de tijd voldaan. Dat levert 5 extra bonuspunten op. Team B heeft 101 punten gehaald, maar 1 teamlid is 8 minuten te laat, Team C haalt 95 punten, zijn op tijd maar hebben een snelheidsovertreding begaan. Dat levert 15 strafpunten op. Hoe ziet de score er voor deze etappe dan uit?

  Etappe 6       Etappe 7 Etappe 8 Totaal
  score bij af subtotaal      
Team A 97 5   102      
equipe 1  59            
equipe 2  38            
Team B 101   8 93      
Team C 95   15 80      
               
               

 


X

© Copyright

Je hebt geen toestemming om deze afbeelding te downloaden.