•  

  Geachte rallysportvrienden! Wij hadden gehoopt jullie dit bericht niet te hoeven schrijven, maar de actuele toestanden dwingen ons helaas hiertoe.

  Onze voor eind maart geplande Coppa d’Europa moeten we helaas naar 2022 doorschuiven. De nieuwe data is van 7 tot 10 april 2022.

  Intern hebben we lang overleg gevoerd en intensief contact gehad met zowel vergunningverlenende instanties als onze rallyhotels en lunchlocaties, inclusief vele eventuele mogelijke alternatieven in ogenschouw genomen.

  Echter – naar de huidige stand – zal het minstens nog tot Pasen onmogelijk zijn zo’n evenement - zoals wij het u willen bieden – door te voeren. Diverse experts voorspellen zelfs dat het tot ver in 2021 zal duren alvorens weer van een terugkomende normaliteit gesproken kan worden.

  In ons geval komt verzwarend erbij, dat we door diverse landen rijden met deelnemers bestaande uit meer dan 10 verschillende nationaliteiten, waarover wij uiteraard zeer blij zijn en waarbij iedereen weet dat een virus niet stopt bij landsgrenzen.

  Mede wegens onze grote aantallen buitenlandse deelnemers is het sowieso al zeer moeilijk om op korte termijn een adequate nieuwe datum in 2021 te kiezen welke niet samenvalt met of te dicht in de buurt van andere (grotere) rally’s en waarbij wij hoofdzakelijk rekening dienen te houden met zowel Nederlandse als Duitse (kampioenschaps)evenementen. Daarbij zal het eind 2021 zeer druk worden op de diverse rallykalenders en is het nog maar de vraag of het dan überhaupt reeds kán.

  Feit wat bij ons echter op de eerste plaats komt, is onze sociale verantwoording voor eenieder, want de redelijk hoge gemiddelde leeftijd in dit evenement spreekt voor zich en willen niemand schade berokkenen.  Daarbij hoeven we niemand expliciet te verklaren en bewijzen hoe groot ons enthousiasme voor onze lievelingssport is en hoe graag we jullie binnen enkele weken de “Coppa” wilden presenteren, echter …….. ons kostbaarste goed is ontegenzeggelijk de gezondheid!

  Natuurlijk hebben wij de ruime tijd volledig benut – en zullen dat ook doorzetten – deze 16e Coppa in april 2022 verder fijn te slijpen.

  Het spijt ons jullie geen positiever bericht te kunnen brengen en houden jullie verder op de hoogte middels onze nieuwsbrieven (newsletter) en websites www.coppa-europa.org en www.coppa-europa-gt.org.

  Met sportieve groeten en blijf voorzichtig en gezond!

  Stichting RREvents; René Smeets en Rudolf Dittmann.

 •  

  coppatekst22