uur
Erfgoedwet in relatie tot oldtimers

Erfgoedwet in relatie tot oldtimers

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Sinds 01 juli 2016 is deze wet van kracht. Dat betekent dat historische voertuigen (oldtimers) een officiële erkenning hebben gekregen die deel uitmaken van het nationale erfgoed.

Alhoewel de wet is aangenomen, is er nog steeds geen invulling aan gegeven. Zo zijn niet bekend vanaf welke leeftijd een historisch voertuig onder de Erfgoedwet valt en welke uitleg wordt gegeven aan de definitie “Historisch Voertuig”.

De FEHAC heeft het onderwerp op de agenda gezet en op 17 januari 2017 was er een vergadering waarbij belanghebbende partijen zoals FEHAC, FIVA, RAI, oldtimerclubs, BOVAG, afgevaardigden van politieke partijen VVD en de CDA en andere belanghebbenden aanwezig waren.

In de huidige wetgeving van Nederland is bepaald dat voertuigen van 40 jaar en ouder een oldtimer zijn ongeacht de brandstofsoort een MRB- en milieuzone vrijstelling hebben. Is een voertuig ouder dan 30 jaar, maar jonger dan 40 jaar en die uitsluitend is toegelaten voor het rijden op benzine kan gebruik maken van het kwarttarief MRB tot een maximum van € 122,- per jaar. Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u dit aan te vragen bij de belastingdienst.

Naar verwachting zal per 01 januari 2018 nog een nieuwe APK wetgeving voor oldtimers van kracht worden. Als een oldtimer in 2018 zijn leeftijd van 50 jaar of ouder heeft bereikt, vervalt de APK plicht. Dat de wet er komt is zeker, maar de ingangsdatum is nog niet definitief bepaald, maar moet uiterlijk 20 mei zijn ingegaan.

Wanneer en hoe de nieuwe oldtimerregeling, die in de Erfgoedwet nader beschreven moet worden, ingevuld wordt is nog volstrekt onduidelijk. In de huidige kabinetsperiode VVD/PvdA zal het naar verwachting geen thema worden, omdat de PvdA geen wijzigingen wil doorvoeren.

De FEHAC pleit voor een leeftijdsgrens van 30 jaar en ouder voor een MRB-vrijstelling voor alle voertuigen ongeacht de brandstofsoort. Ook zou een algemene ontheffing moeten gelden voor milieuzones. De CDA sluit zich daarbij aan met een overgangsregeling. Standpunten van andere politieke partijen zijn bij ons onbekend.

Of ook daadwerkelijk alle voertuigen die, de nader te bepalen leeftijdsgrens, als oldtimer door het leven gaan zonder verdere beperkingen is nog onbekend. Er is ook een mogelijkheid dat de internationale definitie van historische voertuigen bewaard en onderhouden wordt in een historisch juiste conditie en niet gebruikt als dagelijks vervoermiddel en hierdoor deel uitmaakt van ons mobiele cultureel erfgoed gaat gelden. We zullen het moeten afwachten.

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Bron: FEHAC website


Reacties mogelijk gemaakt door CComment