uur
Functiewijziging bestuur DHRC

Functiewijziging bestuur DHRC

 

Functiewijziging bestuur DHRC

Nadat begin dit jaar Aad Lourens te kennen had gegeven zijn bestuursfunctie, en daarmee ook zijn voorzitterschap, neer te leggen, heeft bestuurslid Ronald Jans vol enthousiasme de functie van voorzitter op zich genomen. Jammer genoeg bereikten ons berichten van leden die meenden dat er hier sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling, omdat Ronald Jans ook organisator is van enkele NHRF-rally’s. Het bestuur van de DHRC benadrukt dat van belangenverstrengeling geen enkele sprake is en heeft geen enkele twijfel over zijn integriteit.

Echter, in het clubbelang, en om een einde te maken aan twijfels rondom zijn positie, heeft Ronald aangeboden terug te treden als voorzitter en gaat zich binnen het bestuur weer volledig wijden aan zijn aandachtsgebieden marketing en beleid. Wij betreuren dat deze stap kennelijk nodig is. Nochtans gaat het gehele bestuur verder met werken aan een waardevolle positie van de DHRC.

Het DHRC-voorzitterschap wordt tijdelijk waargenomen door vice-voorzitter Fred Hak.

 


Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Image