uur
Mobiel Erfgoed

Mobiel Erfgoed

 

Er is een aantal instanties zoals FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) en de MCN ( Mobiele Collectie Nederland) die de belangen van de bezitters van klassieke auto’s of oldtimers behartigt. Het is dan ook van groot belang dat deze instanties goede contacten onderhouden met overheden. Vooral als er wetgeving aan de orde is die niet of onvoldoende rekening houdt met onze groep van automobielen.

De samenwerking tussen beide instanties heeft er al eerder toe geleid dat het mobiele erfgoed in de nieuwe wetgeving Erfgoedwet genoemd wordt. Door die wettelijke status is het eenvoudiger geworden om meer te bereiken.

Zo is op 16 juni jl. de Erfgoedwet aangenomen. En in die Erfgoedwet is er nu officiële erkenning dat historische voertuigen deel uitmaken van het nationale erfgoed.

Een ander belangrijk besluit is, dat de minster van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) de verplichting heeft gekregen om zich in te zetten voor de bedreigingen van het mobiele erfgoed.

In de afgelopen jaren hebben we ook kunnen ervaren dat oude voertuigen niet per definitie historische voertuigen zijn. Door nationale wetgevingen die hierin geen of onvoldoende onderscheid maakten was het mogelijk om met economisch aantrekkelijke voertuigen je dagelijks voort te bewegen terwijl ze niets met het mobiele erfgoed hadden te maken. Denk aan de 25-jarige of oudere diesels en LPG-auto’s die MRB-vrij en met een voordelige klassieke WA (of WA/Casco)verzekering toekonden. Die wetgeving is al weer geruime tijd aangepast, maar voldoet nog niet aan de internationale definitie.

De internationale definitie is onder andere dat het voertuig:

  • 30 jaar of ouder is.
  • bewaard en onderhouden wordt in een historisch juiste conditie.
  • niet gebruikt wordt als dagelijks vervoermiddel.
  • hierdoor deel uitmaakt van ons mobiele cultureel erfgoed.

Wij zijn erg benieuwd of de nationale definitie de internationale definitie zal gaan volgen. Zou natuurlijk een geweldige resultaat zijn. Wij houden u op de hoogte.

 


Reacties mogelijk gemaakt door CComment

Image