uur
Naamswijziging BFOV in BEHVA

Naamswijziging BFOV in BEHVA

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

De BFOV, Belgische Federatie voor Oude Voertuigen nam, met akkoord van een ruime meerderheid van haar leden, de beslissing om haar naam te wijzigen in BEHVA, Belgian Historic Vehicle Association. Ten gevolge hiervan werd eveneens het logo vernieuwd.
 
De naam van een organisatie wijzigen doet men niet zo maar. Hij weerspiegelt tenslotte de identiteit en de persoonlijkheid van een organisatie.
Een naamswijziging doorvoeren doet men pas als het juiste moment zich voordoet en na rijp beraad en onderzoek.
 
Onze sector wordt geconfronteerd met heel wat uitdagingen waarbij onze vereniging moet blijk geven van professionele know how. Het bestuursorgaan maakte een diepgaande studie rond de onontbeerlijke elementen die nodig zijn om haar toekomst te verzekeren. Ze boog zich over de huidige structuur en paste deze aan naar de evolutie van de sector en onze samenleving.
 
Aan deze diepgaande studie, die PRO PLAN 2019-2021 werd gedoopt, gingen verschillende voorbereidende vergaderingen vooraf. Hierbij werd beslist om een nieuw organigram uit te werken, om onze naam en ons logo te herzien, om onze statuten en het huishoudelijk reglement te herbekijken, om een charter op te maken voor de vertegenwoordigers van onze organisatie en om de waarden vast te leggen die wij verdedigen en waar wij voor staan.
 
Door haar nieuwe naam wenst onze federatie de klemtoon te leggen op het ‘historische’ aspect van ons patrimonium waarbij onze missie bestaat in het behoud, de bescherming en de promotie van de historische voertuigen alsmede van de cultuur die hieraan verbonden is.
 
Met deze nieuwe eentalige corporate identity uit onze federatie haar vastberadenheid om zich in te zetten voor een toekomst waarin onze schatten van weleer kunnen behouden blijven.
 
U hebt het al begrepen, de nieuwe identiteit van onze federatie gaat veel verder dan alleen maar een nieuwe naam en een nieuw logo. Zij staat voor de belofte om onvermoeibaar door te gaan met het enorme project waar we aan werken en om te streven naar de excellentie die essentieel is voor een zichzelf respecterende federatie.
 
Peeter Henning
CEO BEHVA vzw

Reacties mogelijk gemaakt door CComment