uur
In België is een ritje in een Oldtimer nog steeds verboden

In België is een ritje in een Oldtimer nog steeds verboden

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Coronavirus

Open brief van de CEO van de BFOV

 

Naar aanleiding van de barre tijden die we als mens in het algemeen moeten meemaken als gevolg van het Coronavirus, stuiten de genomen beslissingen van de overheid steeds meer op onbegrip van onze oldtimerliefhebbers. Onze mailbox puilt dan ook over met de enige hamvraag :

“Wanneer mogen we weer met de oldtimer een recreatief ritje rijden?”

Het is onmogelijk om iedereen individueel te antwoorden en daarom raden we aan om geregeld onze Coronapagina te raadplegen. Als er echt een enorme verandering tot stand komt, dan sturen we uiteraard een communiqué.

Sinds begin april heeft uw federatie er, wekelijks, bij de GEES (Groep Experten voor de Exit Strategie) erop aangedrongen om individuele ritjes opnieuw toe te laten zonder in contact te komen met andere personen. Tot op heden is dit, jammer genoeg, nog steeds niet toegelaten.

Uiteraard is het niet uit te leggen waarom de ene wel en de andere niet en daarom hernemen we hieronder een quote van viroloog Marc Van Ranst, lid van de GEES, die een antwoord formuleerde op volgende vraag.

Een recreatieve rit met de motorfiets mag weer sinds begin deze maand. Maar de oldtimer mag voorlopig nog niet uit de garage voor een toertje. Maakt het virus een onderscheid tussen oldtimers en motorfietsen?

“Hier heb ik al tientállen mails over gekregen. Wel, ik weet het ook niet. Er is op een bepaald moment beslist dat motorrijden onder de noemer ‘sport’ valt, dus werd het licht daarvoor op groen gezet. En de oldtimer valt niet onder die noemer, dus mag het nog niet. Daar kan je over discussiëren, maar zo kan je over álles discussiëren. Het kan niet de bedoeling zijn dat we de vrijetijdsbestedingen van alle Belgen in kaart brengen en dan alles puntje per puntje in regeltjes gieten. Zo werkt het niet. Elke maatregel zal meteen nieuwe vragen opwerpen. Pas op, ik vind het goéd dat die vragen gesteld worden. Het toont aan dat de mensen erover nadenken, dat ze de wil hebben om het volgens de regels te doen. We hebben nog nooit zo’n collectieve vrijheidsberoving gekend, en het is zeer on-Belgisch om zo braaf in de pas te lopen.”

Als de GEES het niet kan uitleggen waarom wij geen ritje met de oldtimer mogen maken, wij als federatie uiteindelijk ook niet.

Als federatie merken we steeds meer uiteenlopende uitspraken van onze politiekers. U merkt dit ook in de media voor tal van andere beslissingen waar de deelstaten, of zelfs burgemeesters, eigen beslissingen gaan nemen in tegenstelling tot deze die de federale gezondheidscrisis moeten managen.

Zo konden we een drietal weken geleden op een positieve houding rekenen van een aantal politici, maar uiteindelijk konden ze ons voorstel niet doordrukken bij de Nationale Veiligheidsraad (of meer bepaald bij andere politici).

Kritiek op de BFOV

Uiteraard komen er heel wat boze mails en reacties naar onze federatie toe omwille van het feit dat we geen gelijk halen bij de overheid.

Uitspraken als : “De tweedeverblijvers spannen een juridische zaak in en ze halen gelijk! Waarom doet de BFOV dit niet?” of “Piloten mogen terug racen, waarom mogen wij niet rijden?”

Uiteraard kunnen we ook een juridische zaak aanspannen om onze +/- 38 EUR verkeersbelasting terug te eisen, maar daar zal de overheid niet van wakker liggen, omdat ze nadien deze belastingen drastisch zullen verhogen om het geleden verlies te recupereren. En dit kan de bedoeling niet zijn! Een tweedeverblijf ga je niet zomaar afnemen van de belastingbetaler.

Dus moeten we redelijk blijven in wat we eisen om onze passie te kunnen blijven beleven.

De raad van bestuur van de BFOV, die allen individueel ook snakken naar een recreatief ritje met de oldtimer, heeft alle mogelijke pistes overlopen om na te gaan op welke manier we nog meer druk kunnen uitoefenen op de overheid. Van een zachte aanpak tot de harde aanpak.

Na lang overleg concluderen we dat de problematiek die we nu meemaken slechts een momentopname is in het bestaan van de mensheid. Dat dit een impact zal hebben op het verdere leven, dat weet iedereen intussen ook wel.

Als federatie kan je geen beleid aanpassen op de grieven van elke oldtimerliefhebber want ze zijn allemaal verschillend, maar moeten we denken aan een lange termijnvisie voor wat de oldtimers betreft. Heel wat dossiers liggen momenteel op tafel die we in de toekomst tot een goed einde zullen moeten brengen.

Een federatie is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, niet altijd een vrijgeleide voor alle problemen die we kunnen tegenkomen. Dit is niet alleen van toepassing op de BFOV, maar van toepassing op elke andere beroepsfederatie. Veel hangt af van de goodwill van de politici.

101 redenen om te rijden

Er zijn, sinds de versoepelingen, 101 redenen om te rijden met de oldtimer. Je vindt deze uiteraard terug op onze Coronapagina. Nu mag je opnieuw naar een museum rijden, naar uw tweedeverblijf, … Kortom, net zoals elke Belg vind je wel een excuus om te rijden met de oldtimer. We benadrukken dat het uiteraard jammer is dat we op z’n Belgisch moeten denken.

De overheid meldde eveneens dat de politie de controles niet kan aanhouden. Ze rekenen op uw burgerzin.

Wat biedt de toekomst?

8 juni is in zicht, waar, onder voorbehoud van de evolutie van de statistieken, tal van versoepelingen opnieuw zullen toegelaten worden. Dit betekent dat we een nieuwe fase moeten voorbereiden, met name de clubevenementen.

Nu zijn er al tal van gemeenten die ongepaste maatregelen nemen om bijvoorbeeld autotochten (dus ook oldtimerritjes) aan vergunningen te onderwerpen vanaf 5 deelnemende voertuigen, of gemeenten die 5 EUR per oldtimer vragen als je met de groep oldtimerliefhebbers wil halthouden in een toeristisch dorpje.

Dit zal niet leiden tot het duurder maken van onze hobby, maar het zal ook de talrijke vrijwilligers ontmoedigen om nog evenementen voor de leden te organiseren. En dit willen we als BFOV vermijden.

De BFOV werkt aan een nota om aan de bevoegde ministers van Cultuur en Toerisme (één per deelstaat) en de provinciegouverneurs te overhandigen om dergelijke kakafonie van maatregelen te vermijden.

Conclusie

Niettegenstaande we de frustraties van onze liefhebbers begrijpen, is de BFOV blij dat we in het straatbeeld opnieuw meer oldtimers zien opduiken, wat duidt op de ‘goesting’ om opnieuw te rijden. Dit toont aan dat we kunnen rekenen op uw burgerzin en de 101 mogelijke redenen om te rijden.

De BFOV blijft dagdagelijks werken om de toekomst van de oldtimerliefhebbers te vrijwaren.

En toch is het belangrijk om verenigd te blijven, want de huidige minieme versnippering die we nu al kennen binnen onze oldtimergemeenschap, leidt nu al tot problemen op politieke onderhandelingen.

Als federatie weten we, met onze jarenlange ervaring, dat dialoog met de overheid, en het zoeken/vinden van compromissen, voor wat onze hobby betreft, de enige duurzame oplossing is.

Vergeet vooral niet dat de “OFF-Switch” door de politiek veel sneller kan ingeschakeld worden om onze hobby aan banden te leggen. Dit kan inderdaad veel sneller gaan dan u echter zou durven denken.

Ik hoop jullie allen in de komende weken en maanden te mogen ontmoeten, uiteraard mits inachtneming van de Social Distancing.

Stay United & Keep Safe

Peeter Henning

CEO BFOV

 


Reacties mogelijk gemaakt door CComment