uur
Roest in de benzinetank

Roest in de benzinetank

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

De roestduivel is voor elke eigenaar van klassieke auto’s altijd een heel vervelend verschijnsel.

We denken dan in eerste instantie aan de carrosserie, het chassis en alle andere zichtbare delen die het aanzien van onze zo geliefde klassieker zo troosteloos maken.

Roest kan echter ook op delen komen die we helemaal niet kunnen zien. Denk maar eens aan een ijzeren benzinetank. Dat de buitenzijde van de benzinetank soms wat roestsporen heeft is technisch gesproken niet zo kwalijk, zolang de tankwand maar dik genoeg blijft en niet is doorgeroest.

Benzinetanks roesten doorgaans het meest van binnenuit. Die roestvorming kun je dus niet zien of je moet de gehele tank uitbouwen en via de aanwezige openingen met een lamp in de tank schijnen en door een andere opening trachten nog iets te kunnen zien. Benzinetanks zijn echter vaak voorzien van tussenschotten met weliswaar ruime openingen aan de boven- en de onderzijde. Daardoor kun je bepaalde inwendige delen helemaal niet zien.

De gevolgen van roestvorming in een benzinetank zullen zich vroeg of laat openbaren. Die roest komt hoe dan ook als partikels los van de ijzeren wand. Bij het rijden is er veel beweging in de tank en die laat de ontstane roestpartikels en eventuele vuil verplaatsen of zweven. Benzine wordt logischerwijs van onder uit de tank weggezogen en de kans dat vervuiling meekomt is levensgroot. In het beste geval heb je in de tank rond de aanzuigleiding al een filtergaasje. De volgende mogelijkheid bestaat dat er een origineel brandstoffilter in de toevoerleiding zit, die niet zelden gemonteerd is met een kijkglas. Is op de bodem van het kijkglaasje een laagje vuil zichtbaar dan is de kans heel groot dat het roest is uit de tank. Je kunt het nog controleren door de kleur van het vuil vast te stellen of met een magneet het vuil te beroeren. Blijft het deels aan het magneet hangen dan is het roest die nog ijzerdeeltjes bevat.

Wil je een gesloten benzinefilter controleren op aanwezigheid van roest zaag het dan open met een handzaag en nooit met een doorslijpschijf! Vonkvorming is zo veroorzaakt ook al betreft het een aluminium- of kunststofbehuizing.

Veel klassieke auto’s hebben helemaal geen benzinefilter. Automateriaalzaken kunnen voordelig doorzichtige benzinefiltertjes van kunststof leveren die je zo in een slang monteert. Bij voorkeur monteren vóór de benzinepomp, zodat die ook beschermd is. Let vooral op de stromingsrichting van zo’n filter die met een nauwelijks zichtbaar pijltje wordt aangeven. Monteer je het verkeerd om dan zal het als filter nog steeds werken, maar je zult nooit kunnen zien of het vuil heeft opgevangen. Dat vuil zit dan namelijk aan de binnenzijde opgehoopt en je wordt pas gewaarschuwd als de benzinetoevoer door extreme vervuiling gaat minderen.

Met dank aan:

garage classic service