uur
Tulpenrallye Nieuwsbrief #13

Tulpenrallye Nieuwsbrief #13

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Beste Rallyvrienden,

Wij staan in deze bijzondere tijd vaak voor lastige keuzes. De Tulpenrallye staat al jaren garant voor een geweldig evenement. Veel deelnemers hebben op het Organisatiecomité een beroep gedaan om de voorbereidingen te continueren. Zij kijken sterk uit naar onze rally in oktober. Een week lang optrekken met je rallypartner, de klassieke auto in een veld met veelal gelijkgestemde deelnemers is een ontspannende gedachte. Er zijn ook deelnemers die liever het zekere voor het onzekere kiezen en afzien van deelname. Tot nu toe hebben wij een beperkt aantal afzeggingen ontvangen. In deze nieuwsbrief informeren we iedereen over deze bijzondere editie van de Tulpenrallye.

Met vriendelijke groet,
Organisatiecomité 67e Tulpenrallye


Actueel

Een deel van de noodzakelijke ontheffingen is verleend of in de laatste fase van afhandeling. Een aantal regio’s heeft nog geen duidelijkheid gegeven en in veel gevallen wordt gevraagd om een coronaprotocol te overleggen. Wij verwachten eind augustus voldoende zicht te hebben op alle ontheffingsaanvragen en kunnen op basis daarvan een duidelijker signaal geven omtrent het doorgaan van de 67e Tulpenrallye in oktober 2020. Wij zien op dit moment een verandering in de situatie rondom het coronavirus, niet alleen in Nederland maar ook in de landen die wij aandoen. In deze nieuwsbrief willen wij alle deelnemers, vrijwilligers en overige betrokkenen duidelijk maken dat de 67Tulpenrallye eind oktober een andere rally beleving zal hebben dan die van alle voorgaande edities.

 

Coronavirus en de Tulpenrallye

Er is noodzakelijkerwijs door het Organisatiecomité 67e Tulpenrallye een coronaprotocol opgesteld. Wij worden hierbij geadviseerd door ons medisch adviesteam. Dit protocol wordt continu aangepast aan lokale- en internationale aanwijzingen. Het protocol wordt onderdeel van het Tulpenrallye reglement. De Tulpenrallye kan alleen doorgang vinden als iedereen zich strikt houdt aan dit protocol. Naleving zal door de organisatie worden gehandhaafd om daarmee de benodigde ontheffingen te kunnen behouden.
 
Het protocol schrijft onder andere voor dat het dragen van een mondkapje verplicht wordt. Wij gaan ervan uit dat een equipe voor deze gelegenheid samen een tijdelijk ‘huishouden’ vormt, zodat in de auto een mondkapje niet noodzakelijk is. Eten en drinken vindt tijdens deze rally zittend plaats op de afstand die geldt in het betreffende land. De bar van de HQ-hotels blijft gesloten. Als gevolg van deze beperkingen zal het op tenminste twee locaties niet mogelijk zijn om een gezamenlijk diner te organiseren. Hier zal de deelnemers worden gevraagd om zelf een tafel te reserveren voor het diner op basis van lijsten van beschikbare restaurants. Het slotdiner in Chateau St. Gerlach in Valkenburg zal per klasse in afzonderlijke ruimtes worden georganiseerd. Ook hier vindt de borrel aan tafel plaats en is het na afloop niet mogelijk om een gezamenlijk feest te organiseren. Het desinfecteren van handen vindt veelvuldig plaats. Het coronaprotocol is continu aan wijzigingen onderhevig, de huidige versie is via deze LINK te lezen.
 
De beleving van de 67e Tulpenrallye
Eén van de comité leden vergeleek deze rally met een wintersport. We gaan normaal gesproken op wintersport om te kunnen skiën, après-skiën en gezellig samen te zijn. Echter deze keer gaan we op wintersport alleen om te skiën. Trek je dit door naar de Tulpenrallye dan wordt er een schitterende route gereden met alle facetten van ons rally spel. De beleving van alle activiteiten rondom de rally is echt anders. Is dit dan minder leuk? Dat verschilt van deelnemer tot deelnemer. De route van Bordeaux naar Valkenburg is briljant mooi en onderscheidt zich van eerdere edities. De competitie is ouderwets groot, er zijn voor alle deelnemers volop uitdagingen en de Tulpenrallye-formule is onveranderd.
 
Financiële consequenties:
Met het inschrijven voor de Tulpenrallye is elke deelnemer akkoord gegaan met het reglement. Afhankelijk van het moment waarop een deelnemer annuleert wordt een deel van het inschrijfgeld terugbetaald. Hiermee wordt gedeeld in de reeds gemaakte kosten. Bij het beperkte aantal deelnemers dat heeft geannuleerd, hebben wij Euro 785 in rekening gebracht (+ eventuele advertentiekosten). Dit zijn de echte kosten die wij tot nu toe gemaakt hebben. Deze deelnemers ontvangen wel een aantal rally materialen zoals rallyschilden, plaquettes en de Tulpenrallye kleding.
 
Wij hebben sinds het uitbreken van de corona-crisis de kosten zeer strikt onder controle gehouden. Gezien de huidige onzekerheid rondom het corona-virus hebben wij besloten om deze annuleringsmogelijkheid tot 25 augustus 2020 te handhaven. In afwijking op het huidige reglement kan nu tot 25 augustus 2020 worden geannuleerd door een mail te sturen naar rallyoffice@tulpenrallye.nl. Deelnemers die van deze regeling gebruik maken, zullen met voorrang meedoen aan de loting voor de inschrijving van de Tulpenrallye 2021.
 

Agenda
Hierbij publiceren we enkele nieuwe belangrijke data voor zowel de 67e als de 68e Tulpenrallye:

  • 67eTulpenrallye oefenrit voor (nieuwe) deelnemers: 10 oktober 2020 in Reeuwijk
  • 68e Tulpenrallye 2021: zondag 2 mei tot en met zaterdag 8 mei 2021
  • Inschrijven voor de 68e Tulpenrallye 2021: zaterdag 21 november 2020 vanaf 10.00 uur

 


Reacties mogelijk gemaakt door CComment